អ្នកបកប្រែ ជនជាតិចិនម្នាក់ នៅរោងចក្រ M & V គៀបជើងជាប់ ជណ្តើរយោង បណ្តាលឲ្យបាក់ ជើងទាំង២

ភ្នំពេញ : អ្នកបកប្រែជនជាតិ ចិនម្នាក់ បម្រើការងារនៅរោងចក្រ កាត់ដេរ M & V ស្ថិតនៅសង្កាត់ អង្រែក្រោម ខណ្ឌមានជ័យ បានគៀបជើងជាប់នឹង ជណ្តើរយោងឥវ៉ាន់ បណ្តាលឲ្យបាក់ជើងទាំង២ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆុិកា ឆ្នាំ២០១៥នេះ។

សេចក្តីរាយការណ៏ពីសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាន បានឲ្យដឹងថា ជនរងគ្រោះ បានគៀបជាប់ជើងទាំង នៅជាន់ទី៣ រហូតបាក់ទាំងសងសាង ហើយក្រោយកើតហេតុ ជនរងគ្រោះ ត្រូវបានភាគីរោងចក្រ ដឹកយកទៅមន្ទីរពេទ្យ កាល់ម៉ែត ប៉ុន្តែសម្រាប់ករណីនេះ ខាងភាគីរោងចក្រ មិនឲ្យសមត្ថកិច្ច ចូលទៅមើលនោះឡើយ ៕

អ្នកបកប្រែ ជនជាតិចិនម្នាក់ នៅរោងចក្រ M & V គៀបជើងជាប់ ជណ្តើរយោង បណ្តាលឲ្យបាក់ ជើងទាំង២

អ្នកបកប្រែ ជនជាតិចិនម្នាក់ នៅរោងចក្រ M & V គៀបជើងជាប់ ជណ្តើរយោង បណ្តាលឲ្យបាក់ ជើងទាំង២

អ្នកបកប្រែ ជនជាតិចិនម្នាក់ នៅរោងចក្រ M & V គៀបជើងជាប់ ជណ្តើរយោង បណ្តាលឲ្យបាក់ ជើងទាំង២

អ្នកបកប្រែ ជនជាតិចិនម្នាក់ នៅរោងចក្រ M & V គៀបជើងជាប់ ជណ្តើរយោង បណ្តាលឲ្យបាក់ ជើងទាំង២

អ្នកបកប្រែ ជនជាតិចិនម្នាក់ នៅរោងចក្រ M & V គៀបជើងជាប់ ជណ្តើរយោង បណ្តាលឲ្យបាក់ ជើងទាំង២