អ្នករងរបួស ក្នុងករណី ក្រឡាបរថយន្ត នៅតាតៃ ចំនួន១៦នាក់ ៣នាក់ត្រូវបញ្ជូន ទៅរាជធានីភ្នំពេញ

  កោះកុង : លោកវេជ្ជ ហៃ ឡៃស៊ុន ប្រធានស្តីទីមន្ទីរ បង្អែកខេត្តបានប្រាប់ មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន ដើមអម្ពិល នៅព្រឹកថ្ងៃ ទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥នេះថា នៅព្រឹកនេះមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្ត ត្រៀមបញ្ជូន នាក់រងរបួសដែលសភាពធ្ងន់ ចំនួន៣ទៅ ភ្នំពេញ ដើម្បីធ្វើការព្យាបាលបន្ត ពីមន្ទីរពេទ្យខេត្តឩបករណ៏ ក្នុងការពិនិត្យនិងព្យាបាល ហេតុដូចេ្នះទើបមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្ត សម្រេចបញ្ជូនពួកគាត់ ទៅព្យាបាលនៅភ្នំពេញ ជាបន្ទាន់ពីសភាពរបួសគាត់ធ្ងន់ធ្ងរទៅៗ។

លោកបានបញ្ជាក់ថា តែអ្នករងរបួស១៣នាក់ទៀត ក្រុមលោកគ្រូពេទ្យកំពុងយកចិត្តដាក់ ព្យាបាលពួកគាត់យ៉ាង យកចិត្តទុកដាក់ដោយពុំការធ្វេស ប្រហែសឡើយ។ ជាពិសេស ក្រុមលោកគ្រូពេទ្យ ត្រូវអនុវត្តទៅតាមតួនាទី និងក្រមសីលធម៌ជាគ្រូពេញ។

អ្នករងរបួស ក្នុងករណី ក្រឡាបរថយន្ត នៅតាតៃ ចំនួន១៦នាក់ ៣នាក់ត្រូវបញ្ជូន ទៅរាជធានីភ្នំពេញ

អ្នករងរបួស ក្នុងករណី ក្រឡាបរថយន្ត នៅតាតៃ ចំនួន១៦នាក់ ៣នាក់ត្រូវបញ្ជូន ទៅរាជធានីភ្នំពេញ

អ្នករងរបួស ក្នុងករណី ក្រឡាបរថយន្ត នៅតាតៃ ចំនួន១៦នាក់ ៣នាក់ត្រូវបញ្ជូន ទៅរាជធានីភ្នំពេញ