វេទិកា​​ស្តី្រ​ ​ជជែក​​ដេញ​ដោល​​ ​​ពី​​ភាព​​ជា​​អ្ន​​ក​ដឹកនាំ​​ធ្វើ​​ឡើង​​នៅ​​ថ្ងៃ​​ស្អែក​​នេះ​​

អ្នកដឹកនាំ​ស្រ្តី​កម្ពុជា ​១៦​រូប ​នឹង​ចូលរួម​ប្រកួត​ជជែក​ដេញ​ដោល​គំនិត​ ដើម្បី​ពង្រីក​ភាព​ជា​អ្នក​ដឹកនាំ ​នៅ​ក្នុង​វេទិកា​ស្ត្រី​ជជែក​ដេញ​ដោល​ ពី​ភាព​ជា​អ្ន​កដឹកនាំ ​ឬ​The Women Debate​ on​ Leadership ​នៅ​រសៀល​ថ្ងៃ​ពុធ​ ទី​១១​ វិច្ឆិកា​ ស្អែក​នេះ​ ចាប់​ពី​ម៉ោង​ ១​រសៀល ​ដល់​ម៉ោង​៨​យប់​ នៅ​ឯមណ្ឌល​សហប្រតិបត្តិការ​កម្ពុជា​ជប៉ុន ​CJCC។ ​