គំនូរ​ស្រាត​មួយ​ផ្ទាំង ត្រូវ​បាន​លក់​ក្នុង​តម្លៃ $១៧០​លាន​ដុល្លារ​

​អាមេរិក​៖ គំនូរ​ស្រាត​មួយ​ផ្ទាំង​ត្រូវ​បាន​លក់​ក្នុង​តម្លៃ ១៧០​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក គឺជា​គំនូរ​ដ៏​ដែល​លក់បាន​ថ្លៃ​ជាងគេ​បំផុត​សម្រាប់​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ចុងក្រោយ​នេះ នេះ​បើ​យោង​តាម​ការចុះផ្សាយ​របស់ CNN ចេញផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃនេះ​។​

«Reclining Nude» ជា​ឈ្មោះ​នៃ​ផ្ទាំងគំនូរ ដែល​ត្រូវបាន​គេ​ដាក់​ដេញថ្លៃ​កាលពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​កន្លងទៅនេះ ហើយ​ត្រូវបាន​គេ​ផ្ដល់​តម្លៃ​ឲ្យ​រហូតដល់ ១៧០​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក ប៉ុន្តែ​មិន​បាន​បង្ហាញ​ពី​អត្តសញ្ញាណ​អ្នក​ទិញ​នោះ​ទេ​៕​

គំនូរ​ស្រាត​មួយ​ផ្ទាំង ត្រូវ​បាន​លក់​ក្នុង​តម្លៃ $១៧០​លាន​ដុល្លារ​

Like this:

Like Loading...