លេច​មុខ​កំពូល​តារា​កូរ៉េ​ទាំង​៨ ដែល​មាន​ឥទ្ធិពល​ជាង​គេ​ឆ្នាំ ២០១៥


លេច​មុខ​កំពូល​តារា​កូរ៉េ​ទាំង​៨ ដែល​មាន​ឥទ្ធិពល​ជាង​គេ​ឆ្នាំ ២០១៥

តារា​ដែល​ទទួល​បាន​ជោគជ័យ​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​ដូច​ជា Ha Jung Woo, Jeon Ji Hyun, Kim Tae Hee គឺ​បាន​បង្ហាញ​មុខ​នៅ​ក្នុង​តារាង​នេះ​ទាំង​អស់។

 

លេច​មុខ​កំពូល​តារា​កូរ៉េ​ទាំង​៨ ដែល​មាន​ឥទ្ធិពល​ជាង​គេ​ឆ្នាំ ២០១៥

 

កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ៨ ខែ​វិច្ឆិកា នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី Section TV របស់​ប៉ុស្តិ៍ MBC កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​បាន​ប្រកាស​លទ្ធផល​ចុង​ក្រោយ​នៃ​ការ​ស្ទាប​ស្ទង់​មតិ​របស់​ទស្សនិកជន​ នាក់​ដើម្បី​ស្វែង​រក “តារា​ទាំង ៨​ដែល​មាន​ឥទ្ធិពល​ជាង​គេ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៥”។ តារា​ដែល​មាន​ការ​ជះ​ឥទ្ធិពល​ខ្លាំង​ដូច​ជា Jun Ji Hyun, Kim Soo Hyun, Kim Tae Hee, Yoo Jae Suk សុទ្ធ​តែ​មាន​ឈ្មោះ​ក្នុង​តារាង​នេះ​ទាំង​អស់​ តាម​រយៈ​សមិទ្ធផល​ដែល​ពួក​គេ​បាន​ធ្វើ​សម្រាប់​វិស័យ​សិល្បៈ​របស់​កូរ៉េ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៥ នេះ។

 

ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​​បញ្ជី​​ឈ្មោះ​តារា​សម្ដែង​កូរ៉េ​ដែល​មាន​ឥទ្ធិពល​បំផុត​ទាំង​៨រូប និង​ស្នាដៃ​​របស់​ពួក​គេ​ក្នុង​ឆ្នាំ​នេះ៖​​

 

១. Ha Jung Woo រឿង “The Assassination”

 

លេច​មុខ​កំពូល​តារា​កូរ៉េ​ទាំង​៨ ដែល​មាន​ឥទ្ធិពល​ជាង​គេ​ឆ្នាំ ២០១៥

 

២. Jun Ji Hyun រឿង “The Assassination”

 

លេច​មុខ​កំពូល​តារា​កូរ៉េ​ទាំង​៨ ដែល​មាន​ឥទ្ធិពល​ជាង​គេ​ឆ្នាំ ២០១៥

 

៣. Kim Soo Hyun រឿង “The Producer”

 

លេច​មុខ​កំពូល​តារា​កូរ៉េ​ទាំង​៨ ដែល​មាន​ឥទ្ធិពល​ជាង​គេ​ឆ្នាំ ២០១៥

 

៤. Kim Tae Hee រឿង “Yong Pal”

 

លេច​មុខ​កំពូល​តារា​កូរ៉េ​ទាំង​៨ ដែល​មាន​ឥទ្ធិពល​ជាង​គេ​ឆ្នាំ ២០១៥

 

៥. Yoo Jae Suk កម្មវិធី “Infinity Challenge”, “Running Man”, “Happy Together”

 

លេច​មុខ​កំពូល​តារា​កូរ៉េ​ទាំង​៨ ដែល​មាន​ឥទ្ធិពល​ជាង​គេ​ឆ្នាំ ២០១៥

 

៦. Hwang Jung Eum រឿង “Kill Me Heal Me”, “She Was Pretty”

 

លេច​មុខ​កំពូល​តារា​កូរ៉េ​ទាំង​៨ ដែល​មាន​ឥទ្ធិពល​ជាង​គេ​ឆ្នាំ ២០១៥

 

៧. Ji Sung រឿង “Kill Me Heal Me”

 

លេច​មុខ​កំពូល​តារា​កូរ៉េ​ទាំង​៨ ដែល​មាន​ឥទ្ធិពល​ជាង​គេ​ឆ្នាំ ២០១៥

 

៨. Kim Woo Bin រឿង “Twenty”

 

លេច​មុខ​កំពូល​តារា​កូរ៉េ​ទាំង​៨ ដែល​មាន​ឥទ្ធិពល​ជាង​គេ​ឆ្នាំ ២០១៥

 

លេច​មុខ​កំពូល​តារា​កូរ៉េ​ទាំង​៨ ដែល​មាន​ឥទ្ធិពល​ជាង​គេ​ឆ្នាំ ២០១៥

 

 

ចុចអាន៖តារា​ប្រុស​ស្រី​អាស៊ី​​ល្បី​ៗ​ដែល​កើត​ចេញ​ពី​វង្ស​ត្រកូល​ខ្ពង់​ខ្ពស់

 

ប្រែ​សម្រួល៖ សុវណ្ណផៃ
ប្រភព៖ kenh14