៩ សន្លឹក​កាល​នៅ​​ក្មេង​​ម្ចាស់​បទ​”ស៊ូ​ឃ្លាត”​ មើល​សឹង​មិន​ស្គាល់


៩ សន្លឹក​កាល​នៅ​​ក្មេង​​ម្ចាស់​បទ​”ស៊ូ​ឃ្លាត”​ មើល​សឹង​មិន​ស្គាល់

​កាល​ពី​ប៉ុន្មាន​ខែ​មុន Sabay បាន​លើក​យក​​កម្រង​រូប​ភាព​កាល​នៅ​ពី​ក្មេង​របស់​បេក្ខភាព The Voice ​តារា​ស្រី​ប្រុស​៤​ដួង​​មក​បង្ហាញ​។ ថ្ងៃនេះ​ សូម​​ជូន​កម្រង​រូបភាព​ ម្ចាស់​បទ “ស៊ូឃ្លាត” វង្ស តារា​រតនា កាល​នៅ​ក្មេង​រហូត​ដល់​វ័យ​ជំទង់​មក​បង្ហាញ​សុទ្ធ​​វិញ​ម្តង​។

 

៩ សន្លឹក​កាល​នៅ​​ក្មេង​​ម្ចាស់​បទ​”ស៊ូ​ឃ្លាត”​ មើល​សឹង​មិន​ស្គាល់

(រូប​ថត​ហ្វេសប៊ុក ៖ វង្ស តារា​រតនា សព្វថ្ងៃ)

 

ចង់​ដឹង​ថា​ កាល​នៅ​ក្មេង​ និង ឥឡូវ​ខុស​ប្លែក​គ្នា​យ៉ាង​ណា? តោះ​ទស្សនា​រូប​ថត​ រតនា ខាង​ក្រោម​៖​​

 

៩ សន្លឹក​កាល​នៅ​​ក្មេង​​ម្ចាស់​បទ​”ស៊ូ​ឃ្លាត”​ មើល​សឹង​មិន​ស្គាល់

 

៩ សន្លឹក​កាល​នៅ​​ក្មេង​​ម្ចាស់​បទ​”ស៊ូ​ឃ្លាត”​ មើល​សឹង​មិន​ស្គាល់

 

៩ សន្លឹក​កាល​នៅ​​ក្មេង​​ម្ចាស់​បទ​”ស៊ូ​ឃ្លាត”​ មើល​សឹង​មិន​ស្គាល់

 

៩ សន្លឹក​កាល​នៅ​​ក្មេង​​ម្ចាស់​បទ​”ស៊ូ​ឃ្លាត”​ មើល​សឹង​មិន​ស្គាល់

 

៩ សន្លឹក​កាល​នៅ​​ក្មេង​​ម្ចាស់​បទ​”ស៊ូ​ឃ្លាត”​ មើល​សឹង​មិន​ស្គាល់

 

៩ សន្លឹក​កាល​នៅ​​ក្មេង​​ម្ចាស់​បទ​”ស៊ូ​ឃ្លាត”​ មើល​សឹង​មិន​ស្គាល់

 

៩ សន្លឹក​កាល​នៅ​​ក្មេង​​ម្ចាស់​បទ​”ស៊ូ​ឃ្លាត”​ មើល​សឹង​មិន​ស្គាល់

 

៩ សន្លឹក​កាល​នៅ​​ក្មេង​​ម្ចាស់​បទ​”ស៊ូ​ឃ្លាត”​ មើល​សឹង​មិន​ស្គាល់

 

៩ សន្លឹក​កាល​នៅ​​ក្មេង​​ម្ចាស់​បទ​”ស៊ូ​ឃ្លាត”​ មើល​សឹង​មិន​ស្គាល់

 

បក​ក្រោយ​សំឡឹង​មើល​កុមារភាព​​របស់​អតីត​តារា​ The Voice ៤​ដួង

 

រូបភាព​តារា​មួយ​ចំនួន​កាល​ពី​នៅ​កុមារយ៉ាង​ម៉េចដែរ?

 

អត្ថបទ៖ ថា ម៉ាលីដា

 

រូបថត៖ ផ្តល់​ដោយ​ រតនា