​ការ​ទ​ន្ទឹង​រង​ចាំ​ iPhone ​6s ​& 6s ​Plus ​បាន​មកដ​ល់​ហើយ​

​ទន្ទឹម​នឹង​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​កំពុង​តែ​ទន្ទឹង​រង​ចាំ​ការ​មករបស់​ទូរស័ព្ទ​ជំនាន់​​ថ្មី​របស់​ ក្រុមហ៊ុន​ Apple គឺ i​Phone 6s ​និង ​ 6s Plus ​​ថ្មីៗនេះ​យើង​បាន​ឃើញ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​​របស់ក្រុមហ៊ុន​ iOne​ 
​ការ​ទ​ន្ទឹង​រង​ចាំ​ iPhone ​6s ​& 6s ​Plus ​បាន​មកដ​ល់​ហើយ​
​ដែល​ជាក្រុម​ហ៊ុន​មានសិទ្ធិ​នាំ​ចូល​ផលិតផល​ Apple មក​ព្រះរាជា​ណាចក្រកម្ពុជា ​បាន​ប្រកាស​ថា​ i​Phone ​6s ​និង​6s ​Plus ​នឹងមក​ដល់​ជា​ផ្លូវ​ការ​នៅថ្ងៃ​សុក្រ​ ទី ​១៣​ ខែ​ វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​ ២០១៥ ​ខាងមុខ​នេះ​។ ​នេះ​គឺ​ជា​​ដំណឹងដ៍​រីករាយ​អស្ចារ្យ​ចំពោះ​លោក​អ្នក​ដែល​កំពុង​រង​ចាំ​យ៉ាង​អន្ទះ​សារ​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ទូរស័ព្ទ​ iPhone 6s​ & ​6s ​Plus ​ដែល​នាំ​ចូល​ស្រប​ច្បាប់​ដោ​យ​ក្រុម​ហ៊ុន​iOne​។ ​
​ការ​ទ​ន្ទឹង​រង​ចាំ​ iPhone ​6s ​& 6s ​Plus ​បាន​មកដ​ល់​ហើយ​
​យើងនឹងតាម​ដានទាំ​ង​អស់​គ្នា​ថាតើ​នឹង​មា​ន​ព្រឹត្តិការណ៍​អ្វី​ខ្លះ​កើត​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃទី ​១៣ ​ខែវិ​ច្ឆិកា​  ខាងមុខនេះ​នៅ ​iOne​។ ​លោក​អ្នក​អាច​ស្វែង​រក​ពត៌​មាន​នេះ​បាន​ក្នុ​ងគេហទំព័រ​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន ​iOn​e​  តាម​រយៈ ​www.ione2u.com រឺ www.facebook.com/iOneCambodia
​ការ​ទ​ន្ទឹង​រង​ចាំ​ iPhone ​6s ​& 6s ​Plus ​បាន​មកដ​ល់​ហើយ​