បិទ Wi-Fi Assist ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ស៊ីម​កាត​អស់​ទឹកប្រាក់​អស់​ច្រើន​ដោយ​មិន​ដឹង​ខ្លួន

បិទ Wi-Fi Assist ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ស៊ីម​កាត​អស់​ទឹកប្រាក់​អស់​ច្រើន​ដោយ​មិន​ដឹង​ខ្លួន

Wi-Fi Assist ជា​មុខ​ងារ​ថ្មី​មួយ​ដែល​បំពាក់​នៅ​លើ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ iOS 9។ មុខងារ​នេះ ជួយ​ដល់​ការ​ទាញ​សេវា​អ៊ីនធឺណិត​ដែល​មាន​សេវា​ខ្សោយ​អាច​ប្រតិបត្តិការ​បាន​លឿន និង​ប្រសើរ​ជាង​មុន។

 

ប្រិយមិត្ត​អាច​ចូល​បិទ​មុខងារ​ Wi-Fi Assist ដែល​បើក​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ បើ​សិន​ចង់​ចៀសវាង​ការ​ចំណាយ​លុយ​អស់​ច្រើន​នៅ​ពេល​ភ្ជាប់​សេវា​អ៊ីនធឺណិត​លើ​ទូរសព្ទ​មិន​តាម Wi-Fi។

 

@ ដំបូង​ចូល​ទៅ​កាន់ Setting នៅ​លើ iPhone របស់​អ្នក​ហើយ​យក​ពាក្យ​ថា Cellular បន្ទាប់​អូស​ចុះ​ក្រោម​រហូត​ឃើញ​ពាក្យ​ថា Wi-Fi Assist។

 

បិទ Wi-Fi Assist ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ស៊ីម​កាត​អស់​ទឹកប្រាក់​អស់​ច្រើន​ដោយ​មិន​ដឹង​ខ្លួន

 

@ ត្រង់​ពាក្យ​ថា Wi-Fi Assist ត្រូវ​បិទ។ ជាទូទៅ ត្រង់​នេះ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ជា​ច្រើន​គិត​ថា​គ្មាន​ពាក់ព័ន្ធ​លើ​ការ​ប្រើ​កញ្ចប់​សេវា​អ៊ីនធឺណិត​លើ​ទូរសព្ទ ប៉ុន្តែ​មុខងារ​នេះ​ក៏​ជា​មូលហេតុ​ចម្បង​ដែលធ្វើ​ឲ្យ​ការ​​ប្រើ​សេវា​អ៊ីនធឺណិត​តាម 3G ​ប្រិយមិត្ត​កាត់​លុយ​អស់​ច្រើន។

 

បិទ Wi-Fi Assist ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ស៊ីម​កាត​អស់​ទឹកប្រាក់​អស់​ច្រើន​ដោយ​មិន​ដឹង​ខ្លួន

 

តើ​ប្រិយ​មិត្ត​បាន​បិទ Wi-Fi Assist ហើយ​ឬ​នៅ?

 

បិទ Wi-Fi Assist ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ស៊ីម​កាត​អស់​ទឹកប្រាក់​អស់​ច្រើន​ដោយ​មិន​ដឹង​ខ្លួន

 

អត្ថបទ៖ រក្សា

នាំមកជូនដោយ

បិទ Wi-Fi Assist ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ស៊ីម​កាត​អស់​ទឹកប្រាក់​អស់​ច្រើន​ដោយ​មិន​ដឹង​ខ្លួន