យន្តហោះ​ធុន​តូចមួយគ្រឿង​ធ្លាក់​លើផ្ទះ​ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ​អាមេរិក​​

​អាមេរិក​៖យន្តហោះ​ធុន​តូច​មួយ​មួយ​បាន​ធ្លាក់​ទៅលើ​លំនៅដ្ឋាន​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ​រដ្ឋ Ohio​សហរដ្ឋអាមេរិក​បណ្តា​ល​ឲ្យ​មនុស្ស​នៅក្នុង​យន្ត​ហ៉​ស្លាប់​ទាំងអស់​។ នេះ​បើ​យោង​សារព័ត៌មាន​CNN​។ 

​អាជ្ញាធរ​រដ្ឋ Ohio បាន​និយាយថា «​យើង​មិនដឹងថា យន្តហោះ​នោះ​ធ្លាក់​នៅ​ម៉ោង​ប៉ុន្មាន​។ យើង​ក៏​មិនដឹងថា មាន​មនុស្ស​ប៉ុន្មាន​នាក់​ត្រូវបាន​ស្លាប់ ហើយ​យើង​ក៏​មិនបាន​ដឹងថា មនុស្ស​នៅលើ​យន្តហោះ​នោះ ជា​អ្នកដំណើរ ឬមួយ​យ៉ាងណា និង​មាន​ចំនួន​ប៉ុន្មាន​ដែរ​» ៕

យន្តហោះ​ធុន​តូចមួយគ្រឿង​ធ្លាក់​លើផ្ទះ​ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ​អាមេរិក​​