មន្ត្រីផ្តល់ពត៌មាន (Teller)

Company

SAMIC Plc (MFI)   

type

Others

Industry

Banking & Finance

employees

>200

Location

Phnom Penh

Level

Entry Level

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Banking/Insurance

Hiring

Industry

Banking & Finance

Salary

Negotiable

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Male/Female

Language

English-- Good   

Age

18 ~ 30

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Nov-11-2015

Closing Date

Dec-10-2015
  - ទទួលភ្ញៀវរបស់ក្រុមហ៊ុន
- ត្រួតពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់របាយការណ៌ចំណាយ
- រៀបចំវិក័យប័ត្រ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ
- រៀបចំ Payment Voucher
- រៀបចំទុកដាក់ និងចម្លងឯកសារកុងត្រា
- រៀបចំបិទបញ្ចីសំរាប់គំរោងរៀងរាល់ ៣ខែម្តង និង
- ការងាររដ្ឋបាលផ្សេងៗនៅក្នុងការិយាល័យ។
  - កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីបរិញ្ញាប័ត្ររងឡើងទៅ
- មានអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ៣០ឆ្នាំ
- មានជំនាញផ្នែកគណនេយ្យ និងរដ្ឋបាល
- ចេះនិយាយ សរសេរ ស្តាប់ភាសាអង់គ្លេស បានល្អ
- ស្មោះត្រង់ និងមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការងារ
- ទំនាក់ទំនងល្អ សុជីវធម៌ល្អ អាកប្បកិរិយាសមរម្យ
- ចេះប្រើបា្រស់កុំព្យូទ័រ(Word, Excel)

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង ៖

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ អាចដាក់ពាក្យសុំចូលបំរើការងារ ដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវ ប្រវត្តិរូបសង្ខេប មានបិទរូបថត ៤X៦ ចំនួន ០១ ច្បាប់ និង cover letter នៅសាខាណាមួយ នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សាមិក ដែលនៅ ជិតលោកអ្នក ឬ អាចទំនាក់ទំនងតាមអ៊ីមែល [email protected] និង តាមទូរស័ព្ទលេខ ០២៣ ៩៩៨ ២២៦ ។

- ឈប់ទទួលពាក្យសុំចូលបំរើការងារត្រឹមថ្ងៃទី ៣0 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ ម៉ោង ៥ រសៀល។
- ស្រ្តី និង ជនពិការត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

HR Department

Phone

០១២ ៣១១ ៧៥៧/០២៣ ៩៩៨ ២២៦

Email

[email protected]

Website

http://www.samic.com.kh

Address

No. C59-61, Street Cheerfulness, Sangkat Teuk Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh