បាក់រណ្ដៅដីដ៏ជ្រៅ របស់លោក ឧកញ៉ា ញឹក ផន ហៅ កៅ សង្កត់មនុស្ស របួសធ្ងន់ម្នាក់ និងបាត់ខ្លួនម្នាក់

ភ្នំពេញ៖ ភ្នាក់ងារមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានដើមអម្ពិល បានរាយការណ៍មកថា មានមនុស្សម្នាក់របួសធ្ងន់ និងម្នាក់ទៀតកំពុងបាត់ខ្លួន ក្រោយពីរណ្តៅ ដីដ៏ជ្រៅរបស់លោក ឧកញ៉ា ញឹក ផន ហៅ កៅ ស្ថិតក្នុងខណ្ឌព្រែកព្នៅ បានបាក់សង្កត់មកលើមនុស្ស នៅយប់ថ្ងៃទី១០ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០១៥នេះ បណ្តាលឲ្យបាត់ខ្លួនម្នាក់ និងរងរបួសម្នាក់។

បើយោងតាមមន្រ្តីនគរបាល ខណ្ឌព្រែកព្នៅ បានឲ្យដឹងថា ពិតជាមានករណី បាក់រណ្តៅដីរបស់លោកឧកញ៉ា ញឹក ផន ហៅ តាកៅ មែន ប៉ុន្តែពេលនេះសមត្ថកិច្ច កំពុងធ្វើការ មិនទាន់ច្បាស់ទេថា ពាក់ព័ន្ធ និងការសង្កត់មនុស្សឬអត់៕

បាក់រណ្ដៅដីដ៏ជ្រៅ របស់លោក ឧកញ៉ា ញឹក ផន ហៅ កៅ សង្កត់មនុស្ស របួសធ្ងន់ម្នាក់ និងបាត់ខ្លួនម្នាក់

បាក់រណ្ដៅដីដ៏ជ្រៅ របស់លោក ឧកញ៉ា ញឹក ផន ហៅ កៅ សង្កត់មនុស្ស របួសធ្ងន់ម្នាក់ និងបាត់ខ្លួនម្នាក់

បាក់រណ្ដៅដីដ៏ជ្រៅ របស់លោក ឧកញ៉ា ញឹក ផន ហៅ កៅ សង្កត់មនុស្ស របួសធ្ងន់ម្នាក់ និងបាត់ខ្លួនម្នាក់

បាក់រណ្ដៅដីដ៏ជ្រៅ របស់លោក ឧកញ៉ា ញឹក ផន ហៅ កៅ សង្កត់មនុស្ស របួសធ្ងន់ម្នាក់ និងបាត់ខ្លួនម្នាក់

បាក់រណ្ដៅដីដ៏ជ្រៅ របស់លោក ឧកញ៉ា ញឹក ផន ហៅ កៅ សង្កត់មនុស្ស របួសធ្ងន់ម្នាក់ និងបាត់ខ្លួនម្នាក់