​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​អំពាវនាវ​ឲ្យ​អភិបាលខេត្ត​ទាំង អស់​ទប់ស្កាត់ និង​រុះរើ​សំណង់​ខុសច្បាប់

​រាជធានី​ភ្នំពេញ​៖​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី នគរូបនីយកម្ម​និង​សំណង់​នៅ​ថ្ងៃទី​១០ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២១០៥ បានចេញ​លិខិត​ជូនដំណឹង​គ្រប់​អភិបាល នៃ​គណៈ​អភិបាល​រាជធានី ខេត្ត​ទាំងអស់​ឲ្យ​ទប់ស្កាត់ និង​រុះរើ​សំណង់​ខុសច្បាប់ ដែល​រំលោភ​លើដី​សាធារណៈ របស់​រដ្ឋ នៅតាម​បណ្ដា​រាជធានី​ខេត្ត​របស់ខ្លួន​ឲ្យ​បាន ដោយ​ក្រសួង​រង់ចាំ​សហការ​ជានិច្ច​៕ សូម​អាន​ខ្លឹមសារ​ទាំងស្រុង​ដូច​ខាងក្រោម​៖

​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​អំពាវនាវ​ឲ្យ​អភិបាលខេត្ត​ទាំង អស់​ទប់ស្កាត់ និង​រុះរើ​សំណង់​ខុសច្បាប់
​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​អំពាវនាវ​ឲ្យ​អភិបាលខេត្ត​ទាំង អស់​ទប់ស្កាត់ និង​រុះរើ​សំណង់​ខុសច្បាប់