អាជ្ញាធរ​ក្រុង​ជួប​តំណាង​សហគមន៍​បុរីកីឡា​ដើម្បី​ឈាន​ទៅ​បញ្ចប់​ជម្លោះ​រ៉ាំរ៉ៃ

នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ពុធ​ទី​១១​វិច្ឆិកា​នេះ​អាជ្ញាធរ​ក្រុងភ្នំពេញ​បាន​ជួប​ប្រជុំ​ជាមួយ​តំណាង​សហគមន៍​បុរីកីឡា​ដើម្បី​ឈាន​ទៅ​បញ្ចប់​ជម្លោះ​រ៉ាំរ៉ៃ​ដែល​បន្ត​អូស​បន្លាយ​រយៈ​ពេល​បួន​ឆ្នាំ​មកហើយ ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន ផាន អ៊ី ម៉ិច។ រហូត​មក​ដល់​ពេល​នេះ​ពលរដ្ឋ​ដែល​មិន​ទាន់ទទួល​បាន​ដំណោះ​ស្រាយ​ពី​ក្រុមហ៊ុន​និង​អាជ្ញាធរ​នៅ​សល់​តែ​១៥៤​គ្រួសារ​ទៀតប៉ុណ្ណោះ។ទាំង​អាជ្ញាធរ​និង​តំណាង​សហគមន៍​អះអាង​រួម​គ្នា​ថា​ជម្លោះ​នឹង​បញ្ចប់​បើ​ភាគីទាំង​ពីរ​ឯកភាព​គ្នា​ព្រម​ទទួល​យក​សំណង​និង​សំណូមពរ។