បន្ទាប់​ពី​បុរស​ខ្លាំង​ចេញ​បញ្ជា ​ក្រសួង​បាន​ណែនំា​ដល់​មន្ត្រី​ពាក់​ព័ន្ធ​ឲ្យ​ចាត់​វិធាន​ការ​ជា​បន្ទា​ន់​ចំពោះ​សំណង់​ខុស​ច្បាប់​

ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី ​នគរូបនីយកម្ម​ និ​ងសំណង់​ នៅ​​ថ្ងៃ​អង្គា​រ​ទី​ ១០​វិច្ឆិកា ម្សិលមិញនេះ​ បាន​ចេញ​លិខិត​ជា​សាធារណៈ​មួយ ណែនាំ​ឲ្យ​អភិបាល ​នៃ​គណៈអភិបាល​រាជធានី​ ខេត្ត​ចាត់​វិធាន​ការ​ជា​បន្ទាន់​ទប់​ស្កាត់ ​និង​រុះរើ​សំណង់​ខុសច្បាប់​ ដែល​រំលោភ​លើ​ដី​សាធារណៈ​នៅ​តាម​បណ្តា​រាជ​ធានី​ខេត្ត។​ សេចក្តី​ណែនាំនេះ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​ បន្ទាប់​ពី​លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​កម្ពុជា ​ហ៊ុន សែន ​បាន​បញ្ជា​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ NAGA​ រុះ​រើ​សំណង់​របស់​ខ្លួន​ចេញ ​បន្ទាប់​ពី​លោក​ពិនិត្យ​ឃើញ​ដោយ​ផ្ទាល់​ថា​សំណង់​នេះ ​សាងសង់​ឡើង​ខុស​ច្បាប់។​