អូស្ត្រាលី​​ប្រារព្ធ​ទិវា​នៃ​ការ​ចងចាំ​ដល់​ទាហាន​ដែល​បាន​ពលី​នៅ​ក្នុង​សង្គ្រាម

មន្ត្រី​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បាន​ធ្វើការពន្យល់​ដល់​យុវជន​កម្ពុជា​ឲ្យ​យល់​ដឹង​អំពី​កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង​របស់ខ្លួន​ក្នុងការតស៊ូ​រឿងក្តី​ដណ្តើម​ប្រាសាទ​ព្រះវិហារ​ពីភាគីថៃ​វិញ ហើយ​អំពាវនាវ​ឲ្យយុវជន​ចូលរួម​ថែរក្សា​និង​ការពារ​ប្រាសាទ​ព្រះវិហារ​។