លោក សម រង្ស៊ី បន្តលើកឡើងថា កម្ពុជាជា ប្រទេសផ្តាច់ការ ទាមទារឲ្យ មានការផ្លាស់ប្តូរ ដូចភូមា

ភ្នំពេញ៖លោក សម រង្ស៊ី ប្រធានគណបក្ស សង្រ្គោះជាតិ បានលើកឡើងថា កម្ពុជាជាប្រទេសផ្តាច់ការ ដែលទាមទារ ឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរ ដូចប្រទេសភូមាដែរ។

លោក សម រង្ស៊ី បានលើកឡើងបែបនេះ នៅពេលជួបសំណេះសំណាល ជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរ នៅប្រទេសជប៉ុន នៅថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥នេះ ខណៈដែលលោកនិង លោក កឹម សុខា ធ្វើទស្សនកិច្ច នៅប្រទេសនេះ៕

លោក សម រង្ស៊ី បន្តលើកឡើងថា កម្ពុជាជា ប្រទេសផ្តាច់ការ ទាមទារឲ្យ មានការផ្លាស់ប្តូរ ដូចភូមា