ដោយសារភាពល្បី សារព័ត៌មានកំណើតថ្មី មានគេក្លែងបន្លំ

​រាជធានី​ភ្នំពេញ : ថ្មី​សារព័ត៌​មានកំណើត​ថ្មី ត្រូវបាន​ជនខិលខូច​មួយចំនួន​បាន​ក្លែង​ឈ្មោះ និង​បាន​បង្ហោះ​រូបភាព សិច អាសអាភាស និង​រូបភាព​រួមរ័ក នៅលើ​បណ្តាញ​ទំនាក់ទំនង​សង្គម​។ ការធ្វើ​បែបនេះ សារព័ត៌​មានកំណើត​ថ្មី សូម​ធ្វើការ​បដិសេធចោល​ទាំងស្រុង ថា ៖ «​តំណរ​ដែល​ខុសពី www.kntnews.com នេះ​មិនមែនជា​កម្ម​សិទ្ធ​របស់ គេហទំព័រ សារព័ត៌​មានកំណើត​ថ្មី​ទេ។​

​ចំពោះ​ជន​មួយ​កាប់​តូច ព្រោះតែ​ចង់​ចំណេញ បាន​ក្លែង​នោះ ត្រូវ​ទទួលខុស​ត្រូវចំ​ពោះ​មុខ​ច្បាប់​៕

ដោយសារភាពល្បី សារព័ត៌មានកំណើតថ្មី មានគេក្លែងបន្លំ ដោយសារភាពល្បី សារព័ត៌មានកំណើតថ្មី មានគេក្លែងបន្លំ ដោយសារភាពល្បី សារព័ត៌មានកំណើតថ្មី មានគេក្លែងបន្លំ