រូបភាពអ្នកស្រី អ៊ុង សានស៊ូឃ្យី កាលពីអតីត

រូបភាពអ្នកស្រី អ៊ុង សានស៊ូឃ្យី កាលពីអតីត

ដោយ៖ សូរ្យសែង

ទោះជាលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា (ភូមា) មិនទាន់ប្រកាសជា​ផ្លូវការក៏ដោយ ប៉ុន្តែពន្លឺជ័យជម្នះរបស់អ្នកស្រី អ៊ុង សានស៊ូឃ្យី (Aung San Suu Kyi) នៃគណបក្ស NLD បានលេចឮពេញពិភពលោកទៅហើយ ដែលនេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រ នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ានម៉ា ។

គណបក្ស NLD ជាគណបក្សប្រឆាំងរបស់អ្នកស្រី អ៊ុង សានស៊ូឃ្យី ដែលដណ្តើមបានពី​ការបោះឆ្នោត មានសំឡេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភា ។ បើនិយាយពីជីវិតតស៊ូ​នយោបាយរបស់អ្នកស្រី អ៊ុង សានស៊ូឃ្យី បច្ចុប្បន្នគាត់មានអាយុ ៧០ ឆ្នាំហើយ​អ្នកស្រីជាស្តីដែលប្រកាន់យកប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដ គាត់មានចរិតស្លូតបូត ទឹកមុខ​ញញឹមជានិច្ច អំណត់ធ្មត់ តែ​រឹងមាំ ដាក់ខ្លួនរស់នៅ​ជាមួយអ្នកគាំទ្ររបស់គាត់ មិនឃ្លាតចោលសមាជិករបស់គាត់ ។ ថ្វីដ្បិតតែអ្នក​ស្រីមានស្វាមីជាជនជាតិ​អង់គ្លេស ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានលះបង់អ្វីៗ ដាក់កាយរស់នៅប្រទេសរបស់ខ្លួន និង រស់នៅជាមួយពលរដ្ឋ ច្រើនជាងប្រទេស​របស់ស្វាមី, អ្នកស្រីជាជន​សាមញ្ញមួយរូប ។

អ្នកស្រីរៀបការជាមួយលោក ម៉ៃឃើល អារីស នៅទីក្រុងឡុនដុន ប្រទេសអង់គ្កេស កាលពីឆ្នាំ ១៩៧២ ។

ខាងក្រោមនេះ ជារូបភាពកាលអ្នកស្រីនៅជាវ័យកុមារ បន្ទាប់មកជាយុវតីដ៏ស្រស់​សោភា និង ឈានចូលក្នុងស្ត្រីកសាងគ្រួសារ ។


រូបភាពអ្នកស្រី អ៊ុង សានស៊ូឃ្យី កាលពីអតីត

រូបភាពអ្នកស្រី អ៊ុង សានស៊ូឃ្យី កាលពីអតីត

រូបភាពអ្នកស្រី អ៊ុង សានស៊ូឃ្យី កាលពីអតីត

កុមារី អ៊ុង សានស៊ូឃ្យី

រូបភាពអ្នកស្រី អ៊ុង សានស៊ូឃ្យី កាលពីអតីត

រូបភាពអ្នកស្រី អ៊ុង សានស៊ូឃ្យី កាលពីអតីត

រូបភាពអ្នកស្រី អ៊ុង សានស៊ូឃ្យី កាលពីអតីត

រូបភាពអ្នកស្រី អ៊ុង សានស៊ូឃ្យី កាលពីអតីត

រូបភាពអ្នកស្រី អ៊ុង សានស៊ូឃ្យី កាលពីអតីត

រូបភាពអ្នកស្រី អ៊ុង សានស៊ូឃ្យី កាលពីអតីត

អ្នកស្រី អ៊ុង សានស៊ូឃ្យី និង ម៉ៃឃើល អារីស រៀបការនៅឆ្នាំ ១៩៧២

នៅក្នុងទីក្រុងឡុនដុន ប្រទេសអង់គ្លេស

រូបភាពអ្នកស្រី អ៊ុង សានស៊ូឃ្យី កាលពីអតីត

រូបភាពអ្នកស្រី អ៊ុង សានស៊ូឃ្យី កាលពីអតីត

រូបភាពអ្នកស្រី អ៊ុង សានស៊ូឃ្យី កាលពីអតីត

រូបភាពអ្នកស្រី អ៊ុង សានស៊ូឃ្យី កាលពីអតីត

រូបភាពអ្នកស្រី អ៊ុង សានស៊ូឃ្យី កាលពីអតីត

អ្នកស្រី អ៊ុង សាន ស៊ូ ឃ្យី និង ម្តាយ ព្រមទាំងកូនប្រុស អាឡិច សាន់ដឺ និង ស្វាមី

រូបភាពអ្នកស្រី អ៊ុង សានស៊ូឃ្យី កាលពីអតីត

រូបភាពអ្នកស្រី អ៊ុង សានស៊ូឃ្យី កាលពីអតីត

រូបភាពអ្នកស្រី អ៊ុង សានស៊ូឃ្យី កាលពីអតីត