ជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកលក់បន្ទាន់​ ( Takmao )

Company

OPENNET   

type

Private Limited Company

Industry

Information Technology

employees

100-200

Location

Phnom Penh

Level

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Sales

Hiring

20

Industry

Telecommunication

Salary

$200-$500

Qualification

High School

Sex

Male

Language

English-- Fair   

Age

18 ~ 35

Location

Takhmao;

Publish Date

Nov-10-2015

Closing Date

Dec-10-2015
  OPENNET សាខាក្រុងតាខ្មៅត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកលក់
អាយុៈ ចាប់ពី ១៨ ដល់ ៣០ ឆ្នាំ
កំរិតសិក្សាៈ ចាប់ពី ថ្នាក់ទី ៩ ឡើងទៅ
ប្រាក់ចំណូលៈប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមក្នុងមួយខែ300$
បទពិសោធនៈ មានបទពិសោធនផ្នែកលក់ខ្លះកាន់តែប្រសើរ
ទំនាក់ទំនង៖
1. Email: [email protected] - Tel: 097 244 3287 (Mrs. Kim Leang)

2. Email:[email protected] – Tel: 016 880 832 (Mr.Kourn)

3. Tel: 0165 77 333/ 088 55 77 333 (Mr. Prom Sam An)

4. [email protected]: 096/088 777 1917

  OPENNET សាខាក្រុងតាខ្មៅត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកលក់
អាយុៈ ចាប់ពី ១៨ ដល់ ៣០ ឆ្នាំ
កំរិតសិក្សាៈ ចាប់ពី ថ្នាក់ទី ៩ ឡើងទៅ
ប្រាក់ចំណូលៈប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមក្នុងមួយខែ300$
បទពិសោធនៈ មានបទពិសោធនផ្នែកលក់ខ្លះកាន់តែប្រសើរ
ទំនាក់ទំនង៖
1. Email: [email protected] - Tel: 097 244 3287 (Mrs. Kim Leang)

2. Email:[email protected] – Tel: 016 880 832 (Mr.Kourn)

3. Tel: 0165 77 333/ 088 55 77 333 (Mr. Prom Sam An)

4. [email protected]: 096/088 777 1917

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Mr veasna kim

Phone

096 / 088 777 1917

Email

[email protected]

Website

http://www.opennet.com.kh

Address

No 49, Street 306, Sangkat Beoung Kengkang 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh