ងាកមកមើលស្រោមទូរស័ព្ទស្អាតៗ ដែលផលិតពីឈើ

ងាកមកមើលស្រោមទូរស័ព្ទស្អាតៗ ដែលផលិតពីឈើ

មានប្រិយមិត្តជាច្រើនកំពុងតែស្វែងរកនូវស្រោមទូរស័ព្ទដែលមានគុណភាពល្អ និងមើលទៅគួរអោយទាក់ទាញ។ ថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមណែនាំប្រិយមិត្តមកមើលស្រោមទូរសព្ទដែលផលិតចេញឈើ ថា​តើវាមានលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះ? ស្រោមទូរស័ព្ទប្រភេទនេះ វាត្រូវបានផលិតឡើងចេញពីឈើ ដែលបានរចនារូបរាងឡើងយ៉ាងស្រស់ស្អាត និងមានក្បាច់ ក៏ដូចជារូបផ្សេងៗ ជាច្រើនផងដែរ។

ងាកមកមើលស្រោមទូរស័ព្ទស្អាតៗ ដែលផលិតពីឈើ

ងាកមកមើលស្រោមទូរស័ព្ទស្អាតៗ ដែលផលិតពីឈើ

ងាកមកមើលស្រោមទូរស័ព្ទស្អាតៗ ដែលផលិតពីឈើ

ងាកមកមើលស្រោមទូរស័ព្ទស្អាតៗ ដែលផលិតពីឈើ

ងាកមកមើលស្រោមទូរស័ព្ទស្អាតៗ ដែលផលិតពីឈើ

ងាកមកមើលស្រោមទូរស័ព្ទស្អាតៗ ដែលផលិតពីឈើ

ងាកមកមើលស្រោមទូរស័ព្ទស្អាតៗ ដែលផលិតពីឈើ

ងាកមកមើលស្រោមទូរស័ព្ទស្អាតៗ ដែលផលិតពីឈើ

ងាកមកមើលស្រោមទូរស័ព្ទស្អាតៗ ដែលផលិតពីឈើ

---------------------------------------
ដោយ: ខន សុខឡាយ
->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group iOSPlus ងាកមកមើលស្រោមទូរស័ព្ទស្អាតៗ ដែលផលិតពីឈើ
->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook Sovann2.com ងាកមកមើលស្រោមទូរស័ព្ទស្អាតៗ ដែលផលិតពីឈើ

ចុះថ្ងៃទី 12 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2015 ម៉ោង 11:00 ព្រឹក

Sovann2 ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ