ការ​រួមភេទ​ផ្តល់​អត្ថ​ប្រ​យោ​ជ​ន៏​ច្រើន​ដល់​សុខភាព​

​តាម​ការសិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​ដែល​ធ្វើឡើង​ដោយ​វេជ្ជបណ្ឌិត David Weeks បាន​បង្ហាញថា បុរស​-​ស្ត្រី មាន​វ័យ​ជ្រេ​បន្តិច ដែល​សកម្ម​ក្នុង​ជីវិត​លើ​គ្រែ គឺអាច​រក្សា​សម្រស់​របស់ខ្លួន​ឱ្យនៅ​ស្រស់​ក្មេង​ជាង​អាយុ​ពិត​ចន្លោះ​ពី​៥​ទៅ​៧​ឆ្នាំ ។​