នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី និង​រដ្ឋ​មន្ត្រី​កម្ពុជា​បង្គាប់ឲ្យ​អាជ្ញាធរ​ចុះរុះរើ​រាល់​សំណង់​ខុស​​ច្បាប់​លើ​ដី​សាធារណៈ

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង​​រៀបចំ​​ដែនដី នគរូបនីយ៍កម្ម និងសំណង់ បាន​ណែនាំ​ឲ្យ​អភិបាលខេត្ត​រាជធានី​ចាប់​ផ្តើម​កំណត់​អត្ត​សញ្ញាណ​សំណង់ ដែល​សាងសង់​លើ​ដី​សាធារណៈ និង​ទីតាំង​ផ្សេង​ទៀត​ក្នុង​ដែន​សមត្ថកិច្ច​របស់ខ្លួន​ដោយ​ចុះរុះរើ ព្រមទាំង​ធ្វើការ​​ទប់​ស្កាត់​រាល់​ការសាងសង់​សំណង់​ខុសច្បាប់​​លើ​ដី​សាធារណៈ។