សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្សាយផ្ទាល់តាមទំព័រ Facebook ឆ្លើយតបការវាយប្រហារ របស់បក្សប្រឆាំង

ភ្នំពេញ៖ នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅម៉ោងនេះ បាននិងកំពុងថ្លែងសារពិសេសតាមទំព័រ Facebook របស់សម្តេច ឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហាររបស់មេដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំង ដែលធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ មកលើសម្តេចថា ជាមេដឹកនាំផ្តាច់ការ។
សូមទស្សនាការថ្លែងសារដោយផ្ទាល់របស់សម្តេច ដូចខាងក្រោម៖

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្សាយផ្ទាល់តាមទំព័រ Facebook ឆ្លើយតបការវាយប្រហារ របស់បក្សប្រឆាំង