ម៉ូស្គូ​ត្រៀម​បំពេញ​លក្ខខណ្ឌ​របស់​ទីភ្នាក់ងារ​ពិភពលោក​ខាង​ប្រឆាំង​ថ្នាំ​លើក​កម្លាំង

រុស្ស៊ី​ដែល​ជាប់ចោទ​ក្នុង​ការ​ចាត់ចែង​ឲ្យ​មាន​ទ្រង់ទ្រាយ​ខាង​ប្រើ​ថ្នាំ​សម្រាប់​លើក​កម្លាំង​អ្នកកីឡា​ខ្លួន នៅ​ថ្ងៃពុធ​ម្សិលមិញ កាល​ដែល​នៅ​សល់​២ថ្ងៃ​ទៀត ដល់​ពេល​អាច ត្រូវ​គេ​ព្យួរ​បេក្ខភាព​ខ្លួន មិន​ឲ្យ​ចូលរួម ក្នុង​ការ​ប្រកួត​ណា​ក៏​ដោយ​ផ្នែក​អត្តពលកម្ម ហាក់​បី​បន្ទន់ ឥរិយាបថ​ទៅ​វិញ ដោយ​ថ្លែង​ថា​ខ្លួន​ត្រៀម​តែងតាំង​អ្នកឯកទេស​បរទេស​តែ​ម្តង ឲ្យ​ដឹក​នាំ មន្ទីរពិសោធ​ក្រុង​ម៉ូស្គូ​ខាង​ប្រឆាំង​ការ​ប្រើ​ថ្នាំ​លើក​កម្លាំង​កីឡាករ​ដែល​នាយក​វា ជា​ជាតិ​រុស្ស៊ី ទើប​លា​ចេញ​ពី​តំណែង​ទៅ។