បុរី The Mekong Royal បញ្ចុះតម្លៃ​ជាពិសេស​សម្រាប់​អតិថិជន​ក្នុង​ខែវិច្ឆិកា​នេះ​

(​ភ្នំពេញ​)៖ បុរី The Mekong Royal មានការ​បញ្ចុះ​តម្លៃបន្ថែម​ចាប់ពី ២​ពាន់​ដុល្លារ​អាមេរិក រហូតដល់ ៥​ពាន់ ដុល្លារ​អាមេរិក ចំពោះ​ការ​កក់​ផ្ទះ​គ្រប់​ប្រភេទ​ណាមួយ​របស់​បុរី The Mekong Royal មុន​ថ្ងៃទី ១៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ ។​