​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី​ពិភាក្សា​អនុម័តលើ​សេចក្តី​ព្រៀង​ច្បាប់​សហជីព​នៅ​ព្រឹក​នេះ

​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី​ពិភាក្សា​អនុម័តលើ​សេចក្តី​ព្រៀង​ច្បាប់​សហជីព​នៅ​ព្រឹក​នេះ

  • ​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី​ពិភាក្សា​អនុម័តលើ​សេចក្តី​ព្រៀង​ច្បាប់​សហជីព​នៅ​ព្រឹក​នេះ已关闭评论
  • 143 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2015/11/13  Category:ក្នុងស្រុក