អូបាម៉ា​​​សាទរ​ចំពោះ​ការបោះឆ្នោ​នៅមីយ៉ាន់ម៉ា​ ខណៈយោធា​ថានឹង​ផ្ទេរអំណាច​ដោយ​សន្តិវិធី​

សហរដ្ឋអាមេរិក៖ ​ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា​បានបញ្ជាក់​នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ​ទី១២ ​ម្សិលមិញ​ថា ​ប្រធានាធិបតី​សហរដ្ឋអាមេរិក​បានអបអរសាទរ​ចំពោះការបោះ​ឆ្នោត ​ដោយ​សេរី ​និង​យុត្តិធម៌​នៅប្រទេសនេះ។ ​ខណៈ​ដែលក្រុម​ដឹកនាំ​រដ្ឋាភិបាល​បច្ចុប្បន្ន​ និងមេយោធា​បញ្ជាក់ថា​នឹងធ្វើការ​ផ្ទេរអំណាច​ដោយសន្តិវិធី ​ជាមួយនឹង​គណបក្ស​របស់លោក​ស្រីអ៊ុង ​សាន ស៊ូជី​ ដែលបានឈ្នះ​ក្នុងការ​បោះឆ្នោត​នេះ។ ​
អូបាម៉ា​​​សាទរ​ចំពោះ​ការបោះឆ្នោ​នៅមីយ៉ាន់ម៉ា​ ខណៈយោធា​ថានឹង​ផ្ទេរអំណាច​ដោយ​សន្តិវិធី​
សូម​បញ្ជាក់​ថាគណបក្ស​របស់លោក​ស្រីអ៊ុង សាន ស៊ូជី​ បាន​ទទួលអាសនៈ​ប្រមាណ​៨៥ភាគរយ​នៃកៅអី​រដ្ឋសភា ​ក្នុងការ​បោះឆ្នោត​ជាតិកាល​ពីថ្ងៃអាទិត្យ​កន្លងទៅ៕ ​

‪‬ TheMinute‬ ‪‬‬