​លទ្ធផល​ជម្រុះ World Cup នៅ​តំបន់​អាស៊ី​យប់មិញ​

​កីឡា​៖​លទ្ធផល​សម្រាប់​ការប្រកួត​បាល់ទាត់​ពាន​រង្វាន់​ពិភពលោក​វគ្គ​ជម្រុះ​ប្រចាំ​តំបន់ អាស៊ី​ជុំ​ទី​២ ជើង​ទី​២ កាលពី​យប់​ថ្ងៃទី​១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥៕ សូម​មើល​តារាង​ខាងក្រោម​៖

 

​លទ្ធផល​ជម្រុះ World Cup នៅ​តំបន់​អាស៊ី​យប់មិញ​