បាល់ទាត់​ជម្រុះ World Cup 2018 អា​មេ​រិ​ក​ខាងត្បូង​ជុំ​ទី​7 នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​សៅរ៍ មាន 1 ប្រកួត ៖ Peru មាន​ប្រៀប​ជាង​ម្ចាស់​ទឹកដី

Peru  V Paraguay
 Peru លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-1-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15  Colombia 1-1  Peru
10-15  Colombia 2-0 Peru
10-15 Peru 3-4 Chile
Paraguay លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-1-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Chile 3-2 Paraguay
10-15 Venezuele 0-1 Paraguay
10-15 Paraguay 0-0 Argentina
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Peru ឈ្នះ 4 Paraguay ឈ្នះ 4 ស្មើ 2 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
07-15 Peru 2-0 Paraguay
11-14 Peru 2-1 Paraguay
11-14 Paraguay 2-1 Peru
10-12 Paraguay 1-0 Peru
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​) 
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

  • បាល់ទាត់​ជម្រុះ World Cup 2018 អា​មេ​រិ​ក​ខាងត្បូង​ជុំ​ទី​7 នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​សៅរ៍ មាន 1 ប្រកួត ៖ Peru មាន​ប្រៀប​ជាង​ម្ចាស់​ទឹកដី已关闭评论
  • 208 views
  • Hide Sidebar
    A+