សន្តិសុខ (២ រូប)

Company

WOORI FINANCE CAMBODIA PLC.   

type

Private Limited Company

Industry

Banking & Finance

employees

100-200

Location

Phnom Penh

Level

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Security guard/Driver/Maid

Hiring

2

Industry

Banking & Finance

Salary

Negotiable

Qualification

Sex

Male

Language

Age

~

Location

Kandal;

Publish Date

Oct-26-2015

Closing Date

Nov-24-2015
 
  - ភេទប្រុស ។
- ស្មោះត្រង់ រស់រាយ រាក់ទាក់ ។
- ត្រូវមានកាយសម្បទាមាំមួន ។
- ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍កាន់តែប្រសើរ ។

អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ
- គ្រឹះស្ថាន អ៊ូរី ហ្វាយនែន ខេមបូឌា ភីអិលស៊ី នឹងផ្តល់ប្រាក់បៀវត្សន៍ផ្អែកលើបទពិសោធន៍ការងារជាង់ស្តែង ។
- គ្រឹះស្ថានមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ពេលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ភ្ជុំបិណ្ឌ និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗទៀត ។
- បុគ្គលិកដែលមានស្នាដៃល្អនិងមានសមត្ថភាពអាចមានឱកាសដំឡើងឋានៈនិងទទួលយកតួនាទីសំខាន់ៗផ្សេងទៀតក្នុងគ្រឹះស្ថានពីព្រោះ គ្រឹះស្ថានមានគោលការណ៍ផ្តល់ឱកាសអោយតែបុគ្គលិកផ្ទៃក្នុងតែប៉ុណ្ណោះ ។
- ប្រាក់បៀរវត្សន៍ និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗអាចចរចារបានអាស្រ័យនៅលើសមត្ថភាព និងបទពិសោធន៍របស់បេក្ខជន ។

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Ms. Kheang Sopheap

Phone

023 999 661 / 023 999 662

Email

[email protected]

Website

Address

119B, St. 271, Sankat Phsar Deum Thkov, Chamkarmon, Phnom Penh.