សហព័ន្ធ​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា​រៀប​ចំ​ឲ្យ​មាន​​វេទិកា​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា​លើក​ទី៥ ​​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ២៤-​២៦ ខែ​មករា

សហព័ន្ធ​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ១៣​ ខែ​វិច្ឆិកា​នេះ​ថា នឹង​រៀប​ចំ​​ឲ្យ​មាន​សន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្តី​អំពី​វេទិកា​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា​លើក​ទី៥ ​​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ២៤-​២៦ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​ឯ​​​​សណ្ឋាគារ សុខា ភ្នំពេញ។