បក្ស​លោក​ស្រី អ៊ុង សាន ទទួល​បាន​សំឡេង​លើស​លុប​ក្នុង​ការ​បង្កើត​រដ្ឋាភិបាល​ហើយ

គណបក្ស​សម្ព័ន្ធ​ជាតិ​ដើម្បី​ប្រជាធិបតេយ្យ​ (NLD) របស់​លោក​ស្រី អ៊ុងសាន ស៊ូជី  បានឈ្នះ​សំឡេង​លើសលុប​ក្នុងការ​បង្កើត​រដ្ឋាភិបាល​ថ្មីហើយ។ នេះ​បើតាម​ BBC ដែល​ដក​ស្រង់​សម្តី​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​របស់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំការ​បោះឆ្នោត​មីយ៉ាន់ម៉ា។ វា​ជាលទ្ធផល​ដែលកំណត់ថា រដ្ឋាភិបាលយោធា​នឹងមិនមាន​ទៀត​ឡើយនៅមីយ៉ាន់ម៉ា។
​តើ​ប្រព័​ន្ធ​ប​ច្ចេ​ក​វិ​ទ្យជួ​យ​ប្រ​ជា​ជ​ន​ក​ម្ពុ​ជា​អ្វីខ្លះ​ក្នុ​ង​កា​រ​ស្វែង​រ​ក​កា​រ​ងា​រ​ធ្វើ​?​​