លទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញនីតិកាលទី៣ ព្រឹទ្ធសភា នៅថ្ងៃទី១៣ វិច្ឆិកា

ភ្នំពេញ: យោងតាមលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភា ក្រោមអធិបតីសម្តេចវិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភា នៅថ្ងៃទី១៣វិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១ ព្រឹទ្ធសភា បើកសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៣ ជាមួយនឹងរបៀបវារៈចំនួន ៤។

លទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញនីតិកាលទី៣ ព្រឹទ្ធសភា នៅថ្ងៃទី១៣ វិច្ឆិកា
លទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញនីតិកាលទី៣ ព្រឹទ្ធសភា នៅថ្ងៃទី១៣ វិច្ឆិកា
លទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញនីតិកាលទី៣ ព្រឹទ្ធសភា នៅថ្ងៃទី១៣ វិច្ឆិកា