កាន់​តែ​ងាយ​មាន​សុវត្ថិភាព​ខ្ពស់​​ជាមួយ​Sabay Wallet App


កាន់​តែ​ងាយ​មាន​សុវត្ថិភាព​ខ្ពស់​​ជាមួយ​Sabay Wallet App

Sabay Wallet App គឺ​ជា​កម្ម​វិធី​ទូ​រស័ព្ទ​មួយ​ដែល​អាច​ឱ្យ​អស់​លោក​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ mysabay account របស់​ខ្លួន​បាន​នៅ​គ្រប់​ទី​កន្លែង​គ្រប់​ពេល​វេលា​ជា​មួយ​ប្រព័ន្ធ​សុវត្ថិភាព​កាន់​តែ​ខ្ពស់​ ព្រោះ​ថា​អ្នក​ពុំ​ចាំ​បាច់​វាយ​បញ្ចូលUsername ឬ Password របស់​អ្នក​នៅ​លើ​ម៉ា​ស៊ីន​កុំព្យូទ័រ​ដែល​ប្រើ​ជា​សាធារណៈ​នោះ​ឡើយ​ ពោល​គឺ​នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ Login mysabay account របស់​អ្នក​នៅ​លើ​ទូរសព័្ទ​រួច​អ្នក​គ្រាន់​តែ​បញ្ចូល​លេខ​កូដ​ដែល​បាន​បង្ហាញ​នៅ​លើ PC ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ​ជា​ការ​ស្រេច។

កាន់​តែ​ងាយ​មាន​សុវត្ថិភាព​ខ្ពស់​​ជាមួយ​Sabay Wallet Appចុច​ត្រង់​នេះ​ ឬ​លើរូប​ថត​ខាង​លើ​នេះ​ក៏​បាន ដើម្បី​បង្កើត​​លេខ​កូដ​

 

កាន់​តែ​ងាយ​មាន​សុវត្ថិភាព​ខ្ពស់​​ជាមួយ​Sabay Wallet App វាយ​បញ្ចូល​កូដ​​នេះ​ក្នុង​ទូរស័ព្ទ​របស់​អ្នក​

 

ដូច្នេះ​អ្នក​អាច​រីក​រាយ​ជាមួយ​​មុខ​ងារ​​ជា​ច្រើន​បាន​ទាំង​នៅ​លើ​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​​ឬ​តាម​រយៈ​ម៉ាស៊ីន​កុំព្យូទ័រ​ក៏​បាន តែ​ប្រ​សិន​បើ​អ្នក​ពុំ​ទាន់​មាន​គណនី​នៅ​ឡើយ​ទេ​ក៏​អាច​ធ្វើ​ការ​បង្កើត​គណនី​ថ្មី​តាម​រយៈ Sabay Wallet App នេះ​ផង​ដែរ។

 

កាន់​តែ​ងាយ​មាន​សុវត្ថិភាព​ខ្ពស់​​ជាមួយ​Sabay Wallet App

 

 

ឥឡូវ​នេះ​​​អ្នក​អាច​ទាញ​យក​ Sabay Wallet App ពី​ក្នុង​ Google Play ហើយ​ចំណែក​ឯ​​សម្រាប់​​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិ​ការ iOS វិញ​នឹង​មក​ដល់​ក្នុង​ពេល​ឆាប់ៗ​​នេះ​រួម​ជាមួយ​មុខ​ងារ​ថ្មី​ៗ​ជា​ច្រើន​ទៀត​​!