លោក ហាក់ ម៉ុងហួត អភិបាល ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ អញ្ជើញចូលរួម បើកការដ្ឋាន ជួសជុលផ្លូវលំ ក្រាលគ្រួស ក្រហម ប្រវែង៦.៨០០ម

កំពង់ធំៈ ព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ លោក ហាក់ ម៉ុងហួត អភិបាលស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ និងសហការី
បានអញ្ជើញចូលរួម បើកការដ្ឋានជួសជុលផ្លូវលំ ក្រាលគ្រួសក្រហម ប្រវែង៦.៨០០ម និង ដាក់លូ ចំនួនបួនកន្លែងប្រើ
ប្រាស់ថវិកាមូលនិធិឃុំ ឆ្នាំ២០១៥ អស់ថវិកាចំនួន ៨៩.៤៨៤.០០០ រៀល នៅភូមិទូកពីរ ឃុំគគីរធំ   ។

ភូមិគគីរធំជាភូមិ មួយស្ថិតនៅតំបន់ដាច់ស្រយាល   ក្នុងកំឡុងសម័យសង្គ្រាមរហូតមកដល់ឆ្នាំ ១៩៩៣ភូមិនេះមិន មានប្រជាជនរស់នៅទេ  តំបន់នេះគឺជាទីតាំងឈរជើងរបស់ទ័ពខ្មែរក្រហម ។ លុះដល់ឆ្នាំ ២០០៥ទើបមាន ប្រជាជនពីកន្លែង ផ្សេងមករស់នៅដូចជាមកពីខេត្តកំពង់ចាម ព្រៃវែង និងនៅឃុំផ្សេងក្នុងស្រុកបារាយណ៍ ដោយប្រកបមុខរបរធ្វើស្រែចំការ ។

ដោយមើល ឃើញពីការលំបាករបស់ ប្រជាពលរដ្ឋ រដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្តេចអគ្គសេនាបតីតេជោហ៊ុន សែន ជាប្រមុខ
បានផ្តល់ថវិកាមូលនិធិឃុំ សម្រាវ់ធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ មានផ្លូវសាលារៀន មណ្ឌលសុខភាព...ជាដើម។ បន្ទាប់ពីបានបើកការ
ដ្ឋានជួសជុលផ្លូវរួចមកលោកអភិបាលបាន ចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាលរដ្ឋផងដែរ៕

លោក ហាក់ ម៉ុងហួត អភិបាល ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ អញ្ជើញចូលរួម បើកការដ្ឋាន ជួសជុលផ្លូវលំ ក្រាលគ្រួស ក្រហម ប្រវែង៦.៨០០ម

លោក ហាក់ ម៉ុងហួត អភិបាល ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ អញ្ជើញចូលរួម បើកការដ្ឋាន ជួសជុលផ្លូវលំ ក្រាលគ្រួស ក្រហម ប្រវែង៦.៨០០ម

លោក ហាក់ ម៉ុងហួត អភិបាល ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ អញ្ជើញចូលរួម បើកការដ្ឋាន ជួសជុលផ្លូវលំ ក្រាលគ្រួស ក្រហម ប្រវែង៦.៨០០ម

លោក ហាក់ ម៉ុងហួត អភិបាល ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ អញ្ជើញចូលរួម បើកការដ្ឋាន ជួសជុលផ្លូវលំ ក្រាលគ្រួស ក្រហម ប្រវែង៦.៨០០ម

លោក ហាក់ ម៉ុងហួត អភិបាល ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ អញ្ជើញចូលរួម បើកការដ្ឋាន ជួសជុលផ្លូវលំ ក្រាលគ្រួស ក្រហម ប្រវែង៦.៨០០ម

លោក ហាក់ ម៉ុងហួត អភិបាល ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ អញ្ជើញចូលរួម បើកការដ្ឋាន ជួសជុលផ្លូវលំ ក្រាលគ្រួស ក្រហម ប្រវែង៦.៨០០ម

លោក ហាក់ ម៉ុងហួត អភិបាល ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ អញ្ជើញចូលរួម បើកការដ្ឋាន ជួសជុលផ្លូវលំ ក្រាលគ្រួស ក្រហម ប្រវែង៦.៨០០ម

លោក ហាក់ ម៉ុងហួត អភិបាល ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ អញ្ជើញចូលរួម បើកការដ្ឋាន ជួសជុលផ្លូវលំ ក្រាលគ្រួស ក្រហម ប្រវែង៦.៨០០ម