ភោជនីដ្ឋាន​ខ្មែរ​មួយ ក៏ស្ថិតនៅក្នុងការ​វាយប្រហារភេរវកម្ម​នៅ​បារាំង​ដែរ

នៅក្នុង​ចំណោម​សេរី​នៃការ​វាយប្រហារ​ដោយ​ក្រុមភេរវកម្ម​នៅកណ្តាល​ទីក្រុងបារីស​ប្រទេស​បារាំង ក៏មាន​ភោជនីយដ្ឋាន​ខ្មែរ​មួយ​ដែរ។ នេះបើតាម​ការ​បញ្ជាក់របស់ប៉ូលីស​ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន។

ប៉ូលីសបាននិយាយ ខ្មាន់កាំភ្លើងម្នាក់បានបើកការ​បាញ់រះ​នៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាន​ខ្មែរ​មួយ ដោយបានសម្លាប់មនុស្ស​១១​នាក់។ ក៏ប៉ុន្តែ គេមិនទាន់កំណត់ពីអត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះនៅ ឡើយនោះទេ៕ 

​តើ​ប្រព័​ន្ធ​ប​ច្ចេ​ក​វិ​ទ្យជួ​យ​ប្រ​ជា​ជ​ន​ក​ម្ពុ​ជា​អ្វីខ្លះ​ក្នុ​ង​កា​រ​ស្វែង​រ​ក​កា​រ​ងា​រ​ធ្វើ​?​​