អគ្គនាយកដ្ឋាន អន្តោប្រវេសន៍ ត្រួតពិនិត្យ ជនបរទេស ឃាត់ខ្លួន ជនបរទេស ២០នាក់

ភ្នំពេញៈ នៅថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ អគ្គនាយកដ្ឋាន អន្តោប្រវេសន៍ បានធ្វើការត្រួតពិនិត្យ ជនបរទេស នៅភូមិចំរើនផល សង្កាត់បឹងទំពុន ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ បានឃាត់ជនជាតិវៀតណាមចំនួន ១៥នាក់ ស្រី៥នាក់ និង នៅថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២៩១៥ ទទួលយកជនជាតិកូរ៉េ ចំនួន១០នាក់ ស្រីចំនួន ៥នាក់ ពីពន្ធនាគារ PJ ដើម្បី  យកមកអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ អនុវត្តតាមច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ បណ្តេញចេញពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

លោកឧត្តមសេនីយ៍ទោ អ៊ុក ហៃសិឡា ប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេត និងអនុវត្តនីតិវិធី ក្រសួងមហាផ្ទៃបានអោយដឹងថា ជនបរទេសដែលកម្លាំងសមត្ថកិច្ចធ្វើការឃាត់ខ្លួន សរុប បញ្ចូលគ្នា ទាំង២ថ្ងៃ មានចំនួន២០នាក់ ដែលជនជាតិវៀតណាម ១៥នាក់ និង និងជនជាតិកូរ៉េ ៥នាក់៕

អគ្គនាយកដ្ឋាន អន្តោប្រវេសន៍ ត្រួតពិនិត្យ ជនបរទេស ឃាត់ខ្លួន ជនបរទេស ២០នាក់

អគ្គនាយកដ្ឋាន អន្តោប្រវេសន៍ ត្រួតពិនិត្យ ជនបរទេស ឃាត់ខ្លួន ជនបរទេស ២០នាក់

អគ្គនាយកដ្ឋាន អន្តោប្រវេសន៍ ត្រួតពិនិត្យ ជនបរទេស ឃាត់ខ្លួន ជនបរទេស ២០នាក់

អគ្គនាយកដ្ឋាន អន្តោប្រវេសន៍ ត្រួតពិនិត្យ ជនបរទេស ឃាត់ខ្លួន ជនបរទេស ២០នាក់

អគ្គនាយកដ្ឋាន អន្តោប្រវេសន៍ ត្រួតពិនិត្យ ជនបរទេស ឃាត់ខ្លួន ជនបរទេស ២០នាក់

អគ្គនាយកដ្ឋាន អន្តោប្រវេសន៍ ត្រួតពិនិត្យ ជនបរទេស ឃាត់ខ្លួន ជនបរទេស ២០នាក់