គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMK ៖ សេវា​ផ្ទេរប្រាក់​ត្រឹមតែ​១០០០​រៀល​ប៉ុណ្ណោះ​…!

(​ភ្នំពេញ​)៖ គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ​អឹម​ខេ ភីអិលស៊ី បានរៀបចំ​យុទ្ធនាការ «​អេ​អឹម​ខេ នៅ​ជិតបង្កើយ​» ដើម្បី​ផ្សព្វផ្សាយ​ពី​ការផ្តល់​អត្ថប្រយោជន៍ ពិសេស​ដល់​អតិថិជន គឺ​ការ​បញ្ចុះតម្លៃ​សេវា​ផ្ទេរប្រាក់ មក​ត្រឹមតែ ១.០០០​រៀល ឬ​០,២៥​ដុល្លារ ឬ​១០​បាត សម្រាប់​រាល់​ប្រតិបត្តិការ​ផ្ទេរប្រាក់ ដែល​អ្នក​