លោក​ ផៃ ស៊ីផាន ៖ ស្វា​គ​ម​ន៍​កា​រ​វិ​ល​ត្រ​ឡ​ប់​រ​ប​ស់​លោ​ក សម រង្ស៊ី ដើ​ម្បី​អ​នុ​វត្ត​តា​ម​ដី​កា​របស់​តុ​លាកា​រ

ភ្នំពេញ ៖ លោក ផៃ ស៊ីផាន អ្ន​ក​នាំ​ពាក្យ​ទី​ស្តី​ការ​គណៈ​រដ្ឋ​ម​ន្រ្តី បា​ន​ឆ្លើ​យ​តប​ភ្លាម​ៗ​ឲ្យ​ដឹ​ង នៅ​មុន​នេះ​ប​ន្តិច​ថា​ ដី​កា​រប​ស់​តុ​លា​កា​រ​ត្រូ​វ​តែ​អ​នុ​វត្ត​ ស្វា​គ​ម​ន៍ការ​វិ​ល​ត្រ​ឡ​ប់​រ​ប​ស់​លោក សម រង្ស៊ី ដើ​ម្បី​អ​នុ​វត្ត​តា​ម​ដី​កា​រប​ស់​តុ​លា​ កា​រ​ ។   លោក ផៃ ស៊ីផាន បានថ្លែងបន្ថែមថា ការចូលមកអនុវត្តជាធរមាន តាមដីកាតុលាការ របស់លោក សម រង្ស៊ី គឺជា ការ​ប្រ​ឆាំង​និ​ទន្ត​ភាព ។   សូម​ជំ​រាប​ថា នៅ​មុន​នេះ​បន្តិច​លោក ឡុង រី ប្រ​ធាន​ក្រុ​ម​អង្គ​រក្ស​លោក សម រង្ស៊ី ប្រ​ធាន​គណ​បក្ស​សង្គ្រោះ​ជា​តិ​ បា​ន​ថ្លែង​ថា​លោក សម រង្ស៊ី ត្រូវ​តែ​ត្រ​ឡប់​មក​កម្ពុ​ជា​វិញ តែ​ពេល​វេ​លា​អា​ច​ប្រែ​ប្រួ​ល​ ខ​ណ:​កាល​បរិ​ច្ឆេ​ទ​ត្រ​ឡប់​មក​វិ​ញ​នៅ​ល្ងា​ច​ថ្ងៃ​ទី ១៦ ខែ វិច្ឆិកា នេះ​។ លោក ឡុង រី បាន​បញ្ជា​ក់​ថា​សំ​បុ​ត្រ​យន្ត​ហោះ​បាន​ក​ក់​អ​ស់​ហើ​យ​ គឺ​ថ្ងៃ​ទី ១៦ ខែ វិច្ឆិកា […]