សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន ផ្ញើរ​សារ​រំលែក​ទុក្ខ​ជូន​ប្រធានាធិបតី​បារាំង បន្ទាប់​ពី​មាន​អំពើ​វាយប្រហារ​ស្លាប់​មនុ​ស្ស​ជាង​១៤០​នាក់ ​និង​របួស​ជា​ច្រើន​រយ​នាក់

សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន ផ្ញើរ​សារ​រំលែក​ទុក្ខ​ជូន​ប្រធានាធិបតី​បារាំង បន្ទាប់​ពី​មាន​អំពើ​វាយប្រហារ​ស្លាប់​មនុ​ស្ស​ជាង​១៤០​នាក់ ​និង​របួស​ជា​ច្រើន​រយ​នាក់