រថភ្លើងលឿនបារាំងមួយខ្សែរ​ធ្លាក់ផ្លូវនិងឆេះនៅ Strasbourg

 រថភ្លើងលឿន​របស់បារាំង​មួយខ្សែរបាន​រត់ធ្លាក់​ផ្លូវហើយបានឆេះ​នៅក្នុងតំបន់​ភាគខាងកើត Strasbourg នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះ។ បើតាមការ​ផ្សាយ​របស់វិទ្យុក្នុងតំបន់ រថភ្លើងដែលរត់ធ្លាក់ផ្លូវ​ហើយឆេះនេះជារថភ្លើងដែលសាកល្បងប៉ុណ្ណោះ។ ដែលនេះមានន័យ​ថា គ្មាន​អ្នកដំណើរស្ថិត​ក្នុងរថភ្លើង​នេះ​ឡើយ។ នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានរដ្ឋរុស្ស៊ី RT។ ​
​តើ​ប្រព័​ន្ធ​ប​ច្ចេ​ក​វិ​ទ្យជួ​យ​ប្រ​ជា​ជ​ន​ក​ម្ពុ​ជា​អ្វីខ្លះ​ក្នុ​ង​កា​រ​ស្វែង​រ​ក​កា​រ​ងា​រ​ធ្វើ​?​​