ពិភពលោក​សម្តែង​សាមគ្គី​ភាព​ជាមួយ​បារាំង ដោយ​មិន​ភ្លេច​ពង្រឹង​សន្តិសុខ​រៀង​ខ្លួនៗ

គោរព​វិញ្ញណក្ខន្ធ​មួយ​នាទី ជួប​ប្រជុំ​គ្នា​ដោយ​គ្មាន​ណាត់​នៅ​មុខ​ស្ថានទូត​បារាំង​ ដាក់​កម្រង​ផ្កា ដុត​ទៀន​ អាគារ​សាធារណៈ​លម្អ​ភ្លើង​បីពណ៌​តំណាង​ទង់ជាតិ​បារាំង​ ដើម្បី​សម្តែង​សាមគ្គីភាព និង​គាំទ្រ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​បារាំង ដែល​រង​ការ​វាយប្រហារ​ភេរវកម្ម​មួយ​ខ្សែ​ដ៏​ធ្ងន់ធ្ងរ។ ប្រតិកម្ម​ សារ​នយោបាយ​ ពី​សំណាក់​ថ្នាក់​ដឹកនាំ​នយោបាយ​ អ្នក​សិល្បៈ​ កីឡា បញ្ញាវន្ត ឬ​ជា​ជន​សាមញ្ញ នៅ​ជុំ​វិញ​ពិភពលោក​បាន​ធ្លាក់​មក​ជា​បន្ត​បន្ទាប់។ ប៉ុន្តែ​ទន្ទឹម​គ្នា​នេះ វិធានការ​ពង្រឹង​សន្តិសុខ​ក្នុង​ប្រទេស​ជិត​ខាង​អឺរ៉ុប ក៏​ត្រូវ​បាន​ពង្រឹង​។