បួនយ៉ាង​បង្ហាញលើផ្ទៃមុខស្ត្រីបង្ហាញថាមានចំណង់តណ្ហាក្រាស់​បំផុត​

បើតាមការសិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​របស់​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រល្បីៗ ស្តីអំពីសុខភាព និង​សិច បានឲ្យដឹងថា ផ្ទៃមុខក្រហម​ព្រឿងៗ, រោមចិញ្ចើម​វែង, រោមក្រាស់និងច្រើន​, ចង្កេះ និង​ជើងវែង​អាចបញ្ជាក់​ពីសមត្ថភាពផ្លូវភេទ​របស់​មនុស្ស​ស្រី ដោយមានថាមពលខ្លាំងបំផុត ពោលគឺតណ្ហាក្រាស់ ។​
ផ្ទៃមុខក្រហម​ព្រឿងៗ៖ ត្រង់នេះបញ្ជាក់ថា កម្រិត​អរម៉ូន​របស់ស្ត្រីបានបង្ហាញ លើ​ផ្ទៃមុខឡើងខ្ពស់ និងជា​សញ្ញា​មួយបង្ហាញថា​ចំណង់តណ្ហា​ក្រាស់បំផុត។​
រោមចិញ្ចើម​វែង៖ ជា​មនុស្សស្រីម្នាក់ដែលមានថាមពលខ្លាំងបំផុត ផ្នែកផ្លូវភេទ ១​មិនស្កប់ដប់មិនស្កល់ បើមិនផ្តល់ឲ្យនាង​ដល់ទីបញ្ចប់តណ្ហា នាងនិងបែកឆ្វេង។​
រោមក្រាស់និងច្រើន ៖ ជា​សញ្ញា​បញ្ជាក់ថា​អរម៉ូនផ្លូវភេទរបស់នាង​កើនឡើង ទើបមានរោមដុះច្រើនយ៉ាងនេះ។​
រីឯចង្កេះ និង​ជើងវែង​ ៖ ជា​មនុស្ស​ដែលសកម្មនិងការងារ ពូកែដើរ និងមានសុខភាពល្អជា​ងមនុស្សធម្មតា ៕​
បួនយ៉ាង​បង្ហាញលើផ្ទៃមុខស្ត្រីបង្ហាញថាមានចំណង់តណ្ហាក្រាស់​បំផុត​

Like this:

Like Loading...