ព្រឹក​ស្អែក​ទាហាន​ជើង​ទឹក​កម្ពុជា​​ និងទាហាន​ជើង​ទឹក​សហ​រដ្ឋ​អាមេរិក​នឹងធ្វើ​សម​យុទ្ធ​យោធា​នៅ​កំពង់​ផែ​រាម

ខេត្ត​ព្រះ​សីហនុ​ ៖ តាម​មន្ត្រី​ស្ថាន​ទូត​អាមេរិក​បាន​ឱ្យ​ដឹង​ថា នៅព្រឹក​ស្អែក​ ទាហាន​ជើង​ទឹ​ក​កម្ពុជា​នឹង​ធ្វើ​សម​យុទ្ធ​យោធា​មួយ​ជាមួយទាហាន​ជើង​ទឹក​សហ​រដ្ឋ​អាមេរិក​នៅ​កំពង់​ផែ​រាម ក្នុង​ខេត្ត​ព្រះ​សីហនុ​៕