មន្ទីរ​សាធារណការ​​រាជ​ធានី​ស្តារ​លូ​ដើម្បី​សម្រួល​ប្រ​ព័​ន្ធ​ផ្លូវទឹកឱ្យ​​ហូ​របាន​លឿន

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ មន្ត្រី​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា  ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៤ ​ខែវិច្ឆិកា ​ឆ្នាំ​២០១៥ ​​ក្រុម​ការ​ងារ​របស់​មន្ទីរ​សាធារណការ​ និង​ដឹក​ជញ្ជូន​​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​ធ្វើការ​​បូម​និង​​ស្តារ​លូ​នៅ​ផ្លូវ​លេខ​៣១៥ ចាប់ពី​ផ្លូវ​លេខ​៥៩២​រហូត​​ដល់​ផ្លូវ​លេខ​៦០៨ ដើម្បី​​ជួយ​សម្រួល​ប្រ​ព័ន្ធ​ផ្លូវទឹក​ឱ្យ​​ហូ​រ​បាន​លឿន ៕​