ប្រទេស​១០​ដែល​កាន់​កាប់​មាស​ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥​នេះ


ប្រទេស​១០​ដែល​កាន់​កាប់​មាស​ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥​នេះ

​​​គេហទំព័រ​ Business Insider បាន​ធ្វើ​ការ​បង្ហាញ​​ពី​ប្រទេស​ដែល​កាន់​កាប់​មាស​ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ពិភពលោក​ ដោយ​យោង​តាម​ទិន្នន័យ​របស់​អង្គភាព​ World Gold Council។

 

១. សហរដ្ឋអាមេរិក៖ ៨ ១៣៣,៥​តោន

 

ប្រទេស​១០​ដែល​កាន់​កាប់​មាស​ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥​នេះ

 

២. ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់៖ ៣ ៣៨១​តោន

 

ប្រទេស​១០​ដែល​កាន់​កាប់​មាស​ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥​នេះ

 

៣. ប្រទេស​អ៊ីតាលី៖ ២ ៤៥១​តោន

 

ប្រទេស​១០​ដែល​កាន់​កាប់​មាស​ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥​នេះ

 

៤.​ ប្រទេស​បារាំង៖​ ២ ៤៣៥,៥​តោន

 

ប្រទេស​១០​ដែល​កាន់​កាប់​មាស​ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥​នេះ

 

៥. ប្រទេស​ចិន៖ ១ ៧០៨,៥​តោន​

 

ប្រទេស​១០​ដែល​កាន់​កាប់​មាស​ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥​នេះ

 

៦. ប្រទេស​រុស្សី៖ ១ ៣៥២,២​តោន​

 

ប្រទេស​១០​ដែល​កាន់​កាប់​មាស​ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥​នេះ

 

៧. ប្រទេស​ស្វីស​៖ ១ ០៤០​តោន

 

ប្រទេស​១០​ដែល​កាន់​កាប់​មាស​ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥​នេះ

 

៨. ប្រទេស​ជប៉ុន៖ ៧៦៥,២​តោន

 

ប្រទេស​១០​ដែល​កាន់​កាប់​មាស​ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥​នេះ

 

៩. ប្រទេស​ហុល្លង់៖ ៦១២,៥​តោន

 

ប្រទេស​១០​ដែល​កាន់​កាប់​មាស​ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥​នេះ

 

១០. ប្រទេស​ឥណ្ឌា៖ ៥៥៧,៧​តោន​

 

ប្រទេស​១០​ដែល​កាន់​កាប់​មាស​ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៥​នេះ

 

ចុច​អាន៖ តោះ! ឆ្លើយ​សំនួរ​ទាំង​១០​នេះ តេស្ដ​ចំណេះ​ដឹង​ទូទៅ​សប្ដាហ៍​នេះ

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ហៃ​ សុខ​ហេង
ប្រភព៖ BusinessInsider​​​​​​​