​ចំណាត់​ថ្នាក់​តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​ទាំង​​១០​នាក់​ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​បេះដូង​នារី​ៗ​ជប៉ុន


​ចំណាត់​ថ្នាក់​តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​ទាំង​​១០​នាក់​ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​បេះដូង​នារី​ៗ​ជប៉ុន

ភាព​ស្រស់​សង្ហា​​មាន​មន្ត​ស្នេហ៍​​និង​ភាព​ទាក់ទាញ​របស់​តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​នារី​ៗ​​ទាំង​ក្នុង​ប្រទេស​កូរ៉េ​និង​ខាង​ក្រៅ​​​ប្រទេស​មាន​ការ​ចាប់​ចិត្ត​យ៉ាង​ខ្លាំង។ ទន្ទឹម​នឹង​នេះ​ដែរ នារី​​ៗ​ក្នុង​ប្រទេស​ជប៉ុន​បាន​បង្ហាញ​ចំណាត់​ថ្នាក់​តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​ទាំង​​១០​នាក់​ស្ថិត​ក្នុង​ការ​ចាប់​ចិត្ត​ខ្លាំង​របស់​​ពួក​គេ។

 

១. Jae Joong ក្រុម JYJ

 

​ចំណាត់​ថ្នាក់​តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​ទាំង​​១០​នាក់​ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​បេះដូង​នារី​ៗ​ជប៉ុន

 

២. Heechul ក្រុម Super Junior

 

​ចំណាត់​ថ្នាក់​តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​ទាំង​​១០​នាក់​ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​បេះដូង​នារី​ៗ​ជប៉ុន

 

៣. Changmin ក្រុម TVXQ

 

​ចំណាត់​ថ្នាក់​តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​ទាំង​​១០​នាក់​ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​បេះដូង​នារី​ៗ​ជប៉ុន

 

៤. Yong Hwa ក្រុម CNBLUE

 

​ចំណាត់​ថ្នាក់​តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​ទាំង​​១០​នាក់​ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​បេះដូង​នារី​ៗ​ជប៉ុន

 

៥. Donghae ក្រុម Super Junior

 

​ចំណាត់​ថ្នាក់​តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​ទាំង​​១០​នាក់​ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​បេះដូង​នារី​ៗ​ជប៉ុន

 

៦.​ Taemin ក្រុម SHINee

 

​ចំណាត់​ថ្នាក់​តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​ទាំង​​១០​នាក់​ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​បេះដូង​នារី​ៗ​ជប៉ុន

 

៧. Nichkhun ក្រុម 2PM

 

​ចំណាត់​ថ្នាក់​តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​ទាំង​​១០​នាក់​ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​បេះដូង​នារី​ៗ​ជប៉ុន

 

៨. L ក្រុម INFINITE

 

​ចំណាត់​ថ្នាក់​តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​ទាំង​​១០​នាក់​ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​បេះដូង​នារី​ៗ​ជប៉ុន

 

៩. Taecyeon ក្រុម 2PM

 

​ចំណាត់​ថ្នាក់​តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​ទាំង​​១០​នាក់​ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​បេះដូង​នារី​ៗ​ជប៉ុន

 

១០​. Kai ក្រុម EXO

 

​ចំណាត់​ថ្នាក់​តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​ទាំង​​១០​នាក់​ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​បេះដូង​នារី​ៗ​ជប៉ុន

 

ចុចអាន៖ក្រុម​ចម្រៀង​នារី​កូរ៉េ​សិចស៊ី​ទាំង​១០​ក្រុម​បោះឆ្នោត​ដោយ​ទាហាន​កូរ៉េ

 

ប្រែសម្រួល៖ ហេង សុធារិទ្ធិ
ប្រភព៖koreaboo