រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​ទាំង១០ ដែល​មាន​តម្លៃ​ថ្លៃ​ជាង​គេ​បំផុត ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៥

ពិភពលោក៖ រូបិយប័ណ្ណ គឺជាប្រព័ន្ធមួយនៃក្រដាសប្រាក់ដែលត្រូវបាន គេប្រើប្រាស់ជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗ ដែល ក្រដាសប្រាក់ បានដើរតួនាទី យ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច របស់ប្រទេសទូទាំងពិភពលោក នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ។ តើអ្នកចង់ដឹងទេថា បណ្ដាប្រទេសណាខ្លះ មានរូបិយប័ណ្ណថ្លៃជាងគេបំផុតនោះ?

រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​ទាំង១០ ដែល​មាន​តម្លៃ​ថ្លៃ​ជាង​គេ​បំផុត ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៥

ខាងក្រោមនេះ ជារូបិយប័ណ្ណប្រទេសទាំង១០ ដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងគេបំផុត ក្នុងពិភពលោកឆ្នាំ២០១៥៖

១. Kuwaiti Dinar
ជារូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសគុយវ៉ែត មានតម្លៃថ្លៃជាងគេបំផុត ក្នុងពិភពលោក ដែលក្នុង ១ Dinar ស្មើនឹងចំនួន ៣.៤៦ ដុល្លារអាម៉េរិក ។

រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​ទាំង១០ ដែល​មាន​តម្លៃ​ថ្លៃ​ជាង​គេ​បំផុត ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៥

២. Bahraini Dinar
ស្ថិតនៅលេខរៀងទី២ ក្នុងចំណោមរូបិយប័ណ្ណប្រទេស ដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងគេបំផុត ក្នុងពិភពលោកនោះ គឺរូបិយ ប័ណ្ណនៃប្រទេសបារ៉ែន ដែលក្នុង ១ Dinar ស្មើនឹងចំនួន ២.៦៥ ដុល្លារអាម៉េរិក ។

រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​ទាំង១០ ដែល​មាន​តម្លៃ​ថ្លៃ​ជាង​គេ​បំផុត ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៥

៣. Omani Rial
ជារូបិយប័ណ្ណផ្លូវការនៃប្រទេសអូម៉ង់ (Oman) ដែលក្នុង ១ Rial ស្មើនឹងចំនួន ២.៦០ ដុល្លារអាម៉េរិក ។

រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​ទាំង១០ ដែល​មាន​តម្លៃ​ថ្លៃ​ជាង​គេ​បំផុត ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៥

៤. British Pound Sterling
ត្រូវបានគេស្គាល់ថា ជារូបិយប័ណ្ណរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស ដែលក្នុង ១ Pound Sterling ស្មើនឹងចំនួន ១.៦១ ដុល្លារ អាម៉េរិក ។

រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​ទាំង១០ ដែល​មាន​តម្លៃ​ថ្លៃ​ជាង​គេ​បំផុត ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៥

៥. Jordanian Dina
ជារូបិយប័ណ្ណផ្លូវការនៃប្រទេសហ៊្សកដានី ដែលក្នុង ១ Jordanian Dinar ស្មើនឹងចំនួន ១.៤១ ដុល្លារអាម៉េរិក ។

រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​ទាំង១០ ដែល​មាន​តម្លៃ​ថ្លៃ​ជាង​គេ​បំផុត ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៥

៦. Azerbaijani Manat
ជារូបិយប័ណ្ណផ្លូវការនៃប្រទេស Azerbaijan ដែលក្នុង ១ Azerbaijani Manat ស្មើនឹងចំនួន ១.២៨ ដុល្លារអាម៉េរិក ។

រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​ទាំង១០ ដែល​មាន​តម្លៃ​ថ្លៃ​ជាង​គេ​បំផុត ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៥

៧. ប្រាក់អឺរ៉ូ (Euro)
ជារូបិយប័ណ្ណផ្លូវការនៃសហភាពជាតិអឺរ៉ុប ដែលក្នុង ១ Euro ស្មើនឹងចំនួន ១.២៧ ដុល្លារអាម៉េរិក ។

រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​ទាំង១០ ដែល​មាន​តម្លៃ​ថ្លៃ​ជាង​គេ​បំផុត ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៥

៨. Cayman Islands Dollar
ជារូបិយប័ណ្ណផ្លូវការរបស់ប្រទេស Cayman Islands ដែលក្នុង ១ Cayman Islands Dollar ស្មើនឹងចំនួន ១.២២ ដុល្លារអាម៉េរិក ។

រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​ទាំង១០ ដែល​មាន​តម្លៃ​ថ្លៃ​ជាង​គេ​បំផុត ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៥

៩. Swiss Franc
ជារូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសស្វីស និងប្រទេស Liechtenstein ដែលក្នុង ១ Cayman Islands Dollar ស្មើនឹងចំនួន ១.០៥ ដុល្លារអាម៉េរិក ។

រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​ទាំង១០ ដែល​មាន​តម្លៃ​ថ្លៃ​ជាង​គេ​បំផុត ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៥

១០. US Dollar
សម្រាប់លេខរៀងទី១០ ក្នុងចំណោមរូបិយប័ណ្ណ ដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងគេក្នុងពិភពលោក គឺរូបិយប័ណ្ណ Dollar របស់ សហរដ្ឋអាម៉េរិក ៕

រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​ទាំង១០ ដែល​មាន​តម្លៃ​ថ្លៃ​ជាង​គេ​បំផុត ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៥

  • រូបិយប័ណ្ណ​ប្រទេស​ទាំង១០ ដែល​មាន​តម្លៃ​ថ្លៃ​ជាង​គេ​បំផុត ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៥已关闭评论
  • 208 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2015/11/15  Category:កំសាន្ត