ប្រជាជន​នេប៉ាល់​ប្រើ​ឈើ​ដើម្បី​ធ្វើ​ជាប្រភព​ថាមពល​ដោយ​សារ​តែការ​បិទ​ផ្លូវសេដ្ឋកិច្ច​ពី​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​

​ប្រទេសនេប៉ាល់​កំពុង​តែជួប​នូវ​កង្វះខាត​ថាមពល​ជាចំបង​ ដោយសារ​តែ​ប្រទេស​អាស៊ី​ភាគខាង​កើត​ មួយនេះ​ត្រូវបាន​ប្រទេស​ជិតខាង ​ឥណ្ឌា ​បិទផ្លូវ​សេដ្ឋកិច្ច​កាល​ពីថ្ងៃទី​ ២០​ ខែកញ្ញា ​កន្លងទៅ។ មូល​​ហេ​តុ​ដែល​ធ្វើឲ្យ ​ឥណ្ឌា​ ​បិទផ្លូវ​សេដ្ឋកិច្ច​ដោយ​សារ​តែ​ប្រទេស​ នេប៉ាល់​ បានអនុម័ត​ច្បាប់ថ្មី។​ រូបភាព ​បានបង្ហាញ​ឲ្យឃើញ​ពីប្រជាជន​នេប៉ាល់​កំពុង​តែកាប់​ឈើ​ដើម្បី​ប្រើ​ប្រាស់ ​ដែល​ឈើ​ទាំង​នោះ​ផ្តល់ ​ ដោយ​រដ្ឋាភិបាល​នេប៉ាល់​តែម្តង​៕
ប្រជាជន​នេប៉ាល់​ប្រើ​ឈើ​ដើម្បី​ធ្វើ​ជាប្រភព​ថាមពល​ដោយ​សារ​តែការ​បិទ​ផ្លូវសេដ្ឋកិច្ច​ពី​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​

ប្រែសម្រួល៖ ស៊ាវ ឈាន
ប្រភព៖ People’s daily China