ដំណឹង​លក់​ផ្ទះបន្ទាន់​ ក្នុងតម្លៃ​ទាបជាងទីផ្សារ និងក្រុមហ៊ុន

វីឡា​ភ្លោះ​លក់​បន្ទាន់ ( Code : 0001 ) -​ ​ទីតាំង ក្នុង​សង្កាត់​ភ្នំពេញ​ថ្មី ខណ្ឌ​សែន​សុខ -​ ​ទំហំ​ដី 8m X 21 ( ទំហំ​ផ្ទះ 6m X 12m )